Bij “Duik erin” denk je eigenlijk meteen aan water. Water geeft op een warme dag meestal veel plezier. Water is ook van levensbelang, niemand kan zonder water. Zoals water noodzakelijk is in ons leven, zo is Jezus ook noodzakelijk in ons leven. Hij maakt jou echt gelukkig!

Tijdens het VBF duiken we met de kinderen in het boek van God, de Bijbel. We willen hen aansporen om te luisteren naar de verhalen van God. Om samen te ontdekken wie God is en wie Jezus is en dat Jezus het allerbelangrijkste is in je leven. Wat het betekent om te geloven in Hem. In de bijbelverhalen komt water voor. Door middel van het beeld van water kunnen we de bijbelverhalen nog dichter bij de kinderen brengen. We kunnen beter aansluiten bij de leefwereld van kinderen.

 

Het kan best spannend zijn om ergens in te duiken. Denk maar aan Petrus die in het water weg dreigt te zakken, of Jona die zich overboord laat gooien. Juist dan is Jezus erbij en helpt. Hij steekt zijn hand uit naar Petrus en brengt Jona aan land. Daar mogen we op vertrouwen als we op het punt staan om ergens in de duiken. Doe je mee?