Het thema dit jaar is: 
 
 
 ‘Zoek het uit’. 
 
  
 
“Zoek het uit !” is het thema van de Vakantie Bijbel Week voor 2018. Soms sta je zomaar opeens voor een nieuwe uitdaging. Je hebt opeens, net als je ergens naar toe moet, een lekke band. Hoe plak je die? Of hoe moet ik netjes mijn koffers pakken voor de vakantie, zodat alles erin past?  Maar ook hele andere vragen? Waarom is er zoveel oorlog in de wereld? Dertig jaar geleden ging je naar de bibliotheek voor moeilijke vragen. Nu kunnen we op internet googelen en youtube filmpjes bekijken voor die informatie. De overeenkomst met toen en nu? Je moet op zoek naar informatie. Oftewel: je moet op onderzoek uitgaan en dat is precies wat we gaan doen op dit vakantiebijbelfeest. We op zoek naar informatie over Jezus. Want christenen hebben het altijd over Hem. Maar waar woont Hij bijvoorbeeld? En wat doet Hij? Wat weet je over hem?  

Weettekst:  

U bent de Christus, de zoon van de levende God. 

Maandag: Jezus redt. 

 Bijbelgedeelte: Lucas 15:2. Deze man ontvangt zondaars en eet met hen. 

God wil niets van Zijn eigendom (Zijn kudde) verliezen en is blij als Hij terugvindt wie verdwaald was. Hij gaat ook actief op zoek naar het verlorene. Dinsdag: Jezus is machtig. 

Bijbelgedeelte: Markus 4:41. Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?  

Door met Jezus op te trekken en te kijken naar wat Hij doet, ontdekken de discipelen (zoeken ze uit) dat Jezus machtig is. 


Woensdag: Jezus woont in de hemel. 

Bijbelgedeelte: Handelingen 1:11. Deze Jezus, die van u is opgevaren naar de hemel. 

Getuigen hebben gezien dat Jezus naar de hemel is gegaan. Hij zorgt nu voor ons vanuit de hemel. Zo laat hij zien dat Hij echt machtig is, de Koning die alles regeert.